Trường Đại học Kinh tế  - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2017 như file kèm theo. Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 18/01/2018 đến hết ngày 27/01/2018 (mẫu đơn phúc khảo như file đính kèm) File đính kèm: Mẫu đơn phúc khảoRead more: Kết quả thi tuyển dụng viên chức năm 2017
     Được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Công Thương theo Công văn số 2668/BCT-TCCB ngày 31/3/2017 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017; Công văn số 5894/BCT-TCCB ngày 03/07/2017 về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 1Read more: Khai mạc kỳ thi tuyển viên chức năm 2017
Read more: Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2017
Read more: Thông báo về việc tổ chức thi tuyển viên chức năm 2017
Read more: Thông báo kế hoạch Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm 2017
Read more: Thông báo về việc tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11