GIỚI THIỆU KHOA ĐIỆN TỬ www.khoadientu.uneti.edu.vn 1. Thông tin chung - Ngành đào tạo: CNKT Điện tử, truyền thông. - Trình độ đào tạo:  Đại học:     D510302 Cao đẳng:   C510302 - Loại hình đào tạo:  Đại học chính quy, Cao Đẳng chính quy. LiênRead more: Giới thiệu Khoa Điện tử
Khoa Khoa học cơ bản trực thuộc Ban Giám Hiệu được thành lập từ năm 2007 theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp. Hiện nay, khoa  Khoa học cơ bản đảm nhiệm giảng dạy các khoa học cơ bản. Bên cạnh đó, bộRead more: Khoa Khoa học cơ bản
Read more: Khoa GDTC QP
Read more: Khoa Ngoại ngữ
Read more: Khoa Lý luận chính trị
Read more: Khoa Điện