Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu các lớp Cao đẳng liên thông Khóa 9, Đại học liên thông Khóa 4: 1. Thời khóa biểu các lớp Cao đẳng liên thông Khóa 9 (Xem chi tiết) 2. Thời khóa biểu các lớp Đại học liên thông Khóa 4 (Xem chi tiết) Read more: Thời khóa biểu các lớp Cao đẳng liên thông Khóa 9, Đại học liên thông Khóa 4
Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng ghi kết quả học tập các lớp TCCN khóa 52 và HSSV thi ghép đợt thi tốt nghiệp tháng 08/2011 - Kế hoạch nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp, Bảng ghi kết quả họcRead more: Kế hoạch nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng ghi kết quả học tập các lớp thi tốt nghiệp tháng 08/2011
Read more: Thông báo kế hoạch xét tiến độ kết thúc học kỳ I năm học 2017 - 2018
Read more: Thông báo về việc nghỉ học để tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Read more: Kế hoạch về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Read more: Thông báo kế hoạch tốt nghiệp các lớp Đại học, Cao đẳng trong tháng 07 năm 2017
Read more: Thông báo kế hoạch nghỉ hè năm học 2016-2017
Read more: Thông báo kế hoạch xét tiến độ kết thúc học kỳ II năm học 2016 - 2017
Read more: Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên trong tháng 06 năm 2017