Read more: Đề án Tuyển sinh Đại học hệ Chính quy năm 2017
Read more: Thông tin tuyển sinh Cao đẳng năm 2017
Read more: Thông báo kế hoạch đào tạo và tổ chức đăng ký học tập trực tuyến trong học kỳ III năm học 2016-2017
Read more: Thông báo Về việc tổ chức riêng các lớp học phần
Read more: Thông báo kế hoạch xét tiến độ kết thúc học kỳ I năm học 2016 - 2017
Read more: Thông báo về việc hoán đổi ngày nghỉ để tổ chức các sự kiện của Nhà trường và nghỉ Tết Dương lịch năm 2017
     Căn cứ cuộc họp giao ban chuyên môn Nhà trường tháng 10 năm 2016; căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo Kế hoạch đào tạo và kế hoạch đăng ký học tập, đóng học phí của sinh viên trong học kỳ IIRead more: Thông báo Kế hoạch đào tạo và tổ chức đăng ký học tập trực tuyến trong học kỳ II năm học 2016-2017
Read more: Thông báo về việc hoán đổi lịch học tập, lịch thi học kỳ để tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu các lớp khóa mới tuyển sinh năm 2016. Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. Tệp đính kèm: Thời khóa biểu các lớp khóa mới tuyển sinh năm 2016 (Xem chi tiết và download) Read more: Thời khóa biểu các lớp khóa mới tuyển sinh năm 2016