Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng ghi kết quả học tập các lớp TCCN khóa 52 và HSSV thi ghép đợt thi tốt nghiệp tháng 08/2011 - Kế hoạch nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp, Bảng ghi kết quả họcRead more: Kế hoạch nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng ghi kết quả học tập các lớp thi tốt nghiệp tháng 08/2011
Read more: Thông báo kế hoạch tốt nghiệp các lớp Đại học, Cao đẳng trong tháng 07 năm 2017
Read more: Thông báo kế hoạch nghỉ hè năm học 2016-2017
Read more: Thông báo kế hoạch xét tiến độ kết thúc học kỳ II năm học 2016 - 2017
Read more: Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên trong tháng 06 năm 2017
Read more: Thông báo về việc tổ chức riêng các lớp học phần
Read more: Thông báo về việc hoán đổi ngày nghỉ trong học kỳ 3 năm học 2016-2017
Read more: Đề án Tuyển sinh Đại học hệ Chính quy năm 2017
Read more: Thông tin tuyển sinh Cao đẳng năm 2017