Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về triển khai các hoạt động truyền thông tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 đợt 1 từ ngày 13/03/2017 đến ngày 13/04/2017 tại các trường THPT trọng điểm và đợtRead more: Thiết kế tài liệu phục vụ công tác truyền thông tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017
       Triển khai thực hiện quyết định số 192/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc thành lập các hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2014 - 2015Read more: Báo cáo kết quả đề tài “Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút và tuyển dụng nguồn nhân lực cho ngành dệt may của tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay” của Khoa Quản trị kinh doanh
Read more: Quyết định v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
  1. Sứ mạng Đào tạo nguồn nhân lực trình độ chuyên môn cao, có khả năng ứng dụng nghề nghiệp sát với thực tiễn trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ,  phục vụ phát triển kinh tế - xãRead more: Sứ mạng, Tầm nhìn phát triển và Các giá trị cốt lõi
Các ngành đào tạo đại học Công nghệ sợi, dệt Công nghệ thực phẩm Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử Công nghệ may Công nghệ thông tin Công nghệ kĩ thuật cơ khí Công nghệ điện tử, truyền thông Kế toán Quản trị kinh doanh Tài chính ngân hàngRead more: Các ngành đào tạo