Read more: Đề án Tuyển sinh Đại học hệ Chính quy năm 2017
Read more: Thông tin tuyển sinh Cao đẳng năm 2017
Read more: Thông báo kế hoạch đào tạo và tổ chức đăng ký học tập trực tuyến trong học kỳ III năm học 2016-2017
Read more: Thông báo Về việc tổ chức riêng các lớp học phần
Read more: Thông báo kế hoạch xét tiến độ kết thúc học kỳ I năm học 2016 - 2017
Read more: Thông báo về việc hoán đổi ngày nghỉ để tổ chức các sự kiện của Nhà trường và nghỉ Tết Dương lịch năm 2017