Căn cứ Quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần trong dịp nghỉ Lễ, Tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức.   Read more: Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương; ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày quốc tế lao động 1/5 trong năm 2016
Số tư liệu:08/2016/TT-BGDĐT Ngày ban hành:28-03-2016 Tệp đính kèm: 08_2016_TT_BGDDT.rar THÔNG TƯ Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên  làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập  thuộc hệ thống giáo dục quốc dân --------------------------- Căn cứRead more: Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT
Tổ chức Kì thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016.  Số tư liệu: 525/BGDĐT-KTKĐCLGD Ngày ban hành: 03-02-2016 Tệp đính kèm:  525_BGDDT_KTKDCLGD.rar Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo; - Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng;Read more: Tổ chức Kì thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016
      Căn cứ Điều 73 Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc qui định người lao động hàng năm được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong các ngày lễ;        Căn cứRead more: Thông báo kế hoạch nghỉ Tết nguyên đán năm Bính Thân (2016)
      Căn cứ vào các Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016, Nhà trường thông báo cho các đơn vị trong toàn trường kế hoạch xét tiến độ học kỳRead more: Thông báo kế hoạch xét tiến độ kết thúc học kỳ I năm học 2015-2016
     Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016; Căn cứ vào quy định về việc đóng học phí của Nhà trường; Nhà trường thông báo cho các Phòng, Khoa, các lớp sinh viên có liên quan việc tổ chức riêng các lớp học phần nhưRead more: Thông báo về việc tổ chức riêng các lớp học phần