Căn cứ vào các Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016, Nhà trường thông báo cho các đơn vị trong toàn trường kế hoạch xét tiến độ học kỳRead more: Thông báo kế hoạch xét tiến độ kết thúc học kỳ I năm học 2015-2016
     Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016; Căn cứ vào quy định về việc đóng học phí của Nhà trường; Nhà trường thông báo cho các Phòng, Khoa, các lớp sinh viên có liên quan việc tổ chức riêng các lớp học phần nhưRead more: Thông báo về việc tổ chức riêng các lớp học phần
      Căn cứ văn bản số 598/KH-ĐHKTKTCN ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp về kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.     Read more: Thông báo kế hoạch nghỉ học để tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
       - Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành;       - Căn cứ Thông báo điểm trúng tuyển NV bổ sung (đợt 2) đại học, caoRead more: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo hướng dẫn thí sinh trúng tuyển NV bổ sung (đợt 2) đại học, cao đẳng hệ chính quy tuyển sinh năm 2015 đến làm thủ tục nhập học
     Căn cứ Quyết định số 2705/QĐ-BGDĐT ngày 29/07/2015 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015;      Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng hệRead more: Thông báo điểm trúng tuyển NV bổ sung (đợt 2) đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia
Danh sách nộp hồ sơ ĐKXT NV2 không hợp lệ tính đến ngày 07 tháng 09 năm 2015. Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. Tệp đính kèm: Danh sách thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 không hợp lệ tính đến ngày 07 tháng 09Read more: Danh sách nộp hồ sơ ĐKXT NV2 không hợp lệ tính đến ngày 07 tháng 09 năm 2015.