Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015;        Căn cứ Tờ trình số 212/TTr-ĐHKTKTCNRead more: Thông báo V/v thu hồ sơ đăng ký xét tuyển Cao đẳng hệ chính quy tuyển sinh năm 2015 (Hình thức xét tuyển học bạ THPT)
     Căn cứ Công văn số 4303/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng trong các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung;      Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy vàRead more: Thông báo về việc thu hồ sơ ĐKXT NV bổ sung Cao đẳng hệ chính quy tuyển sinh năm 2015
Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung tính đến hết ngày 06 tháng 9 năm 2015. Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. Tệp đính kèm: Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung tính đến hết ngày 06 thángRead more: Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung tính đến hết ngày 06 tháng 9 năm 2015
Danh sách nộp hồ sơ ĐKXT NV2 không hợp lệ tính đến ngày 06 tháng 09 năm 2015. Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. Tệp đính kèm: Danh sách thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 không hợp lệ tính đến ngày 06 tháng 09Read more: Danh sách nộp hồ sơ ĐKXT NV2 không hợp lệ tính đến ngày 06 tháng 09 năm 2015.
     Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt;     Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm học 2015, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kế hoạch thiRead more: Thông báo về việc triển khai kế hoạch thi liên thông cao đẳng lên đại học tháng 9 năm 2015
Danh sách thí sinh ĐKXT nguyện vọng bổ sung đợt 2, tính đến hết ngày 03 tháng 9 năm 2015. Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. Tệp đính kèm: Danh sách thí sinh ĐKXT nguyện vọng bổ sung đợt 2, tính đến hết ngày 03 tháng 9 nămRead more: Danh sách thí sinh ĐKXT nguyện vọng bổ sung đợt 2, tính đến hết ngày 03 tháng 9 năm 2015