Read more: Thông báo về việc nghỉ học để tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Read more: Kế hoạch về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Read more: Thông báo kế hoạch tốt nghiệp các lớp Đại học, Cao đẳng trong tháng 07 năm 2017
Read more: Thông báo kế hoạch nghỉ hè năm học 2016-2017
Read more: Thông báo kế hoạch xét tiến độ kết thúc học kỳ II năm học 2016 - 2017
Read more: Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên trong tháng 06 năm 2017