Read more: Thông báo về việc triệu tập họp cán bộ Lớp, cán bộ Chi đoàn các lớp sinh viên
Read more: Thông báo về việc Thu học phí các lớp học phần học kỳ II năm học 2017-2018
    Thực hiện kế hoạch số 164/KH-ĐHKTKTCN ngày 24 tháng 4 năm 2017 về việc Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm học 2015-2016 của Ban giám hiệu Nhà trường, Phòng Công tác sinh viên đã tiến hành triển khai và thực hiện các côngRead more: Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát tình tình việc làm của sinh viên đại học chính quy Khóa 6 niên khóa 2012-2016
Tệp đính kèm: Danh sách sinh viên dừng xét tiến độ do chưa nộp học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Xem chi tiết và download) Read more: Thông báo về việc dừng xét tiến độ đối với sinh viên chưa nộp học phí kỳ 1 năm học 2017-2018
Read more: Thông báo về việc thu học phí kỳ II năm học 2017-2018
Tệp đính kèm: Danh sách sinh viên hệ liên thông khóa 10. (Xem chi tiết và download) Read more: Thông báo v/v hướng dẫn SV ĐH Liên thông Khóa 10 tra cứu các thông tin cá nhân, lớp học, địa điểm, lịch học