Ghi chú:  Những SV có tên trong danh sách đề nghị xét học bổng kỳ II (2016-2017) nếu có thắc mắc về điểm học tập hoặc điểm rèn luyện liên hệ với Phòng Công tác SV để giải quyết.  Hạn trước ngày 25 tháng 5 năm 2017. Tệp đínhRead more: Danh sách đề nghị xét học bổng kỳ II năm học 2016-2017
Thực hiện kế hoạch truyền thông phục vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 trong đợt 1 tại các trường THPT trọng điểm đã được Ban Giám hiệu Nhà trường phê duyệt trong thời gian từ ngày 13/03/2017 đến ngày 13/04/2017. Sau hơnRead more: Tiếp tục triển khai thực hiện hoạt động truyền thông tuyển sinh tại các trường THPT, Tỉnh Thái Bình trong ngày 21 tháng 3 năm 2017
Read more: Danh sách các tình nguyện viên đăng ký tham gia hoạt động truyền thông tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017
Read more: Thông báo về việc triệu tập họp cán bộ Lớp, cán bộ Chi đoàn các lớp sinh viên
Read more: Thông báo về việc thu học phí kỳ III năm học 2016-2017
    Tệp đính kèm: Danh sách đăng ký hiến máu nhân đạo tháng 01 năm 2017 (Xem chi tiết và download) Read more: Kế hoạch Tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2017