Read more: Thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2016-2017
Ghi chú:  Những SV có tên trong danh sách đề nghị xét học bổng kỳ III (2015-2016) nếu có thắc mắc về điểm học tập hoặc điểm rèn luyện liên hệ với Phòng Công tác SV để giải quyết.  Hạn trước ngày 03 tháng 10 năm 2016. Tệp đínhRead more: Danh sách đề nghị xét học bổng kỳ III năm học 2015-2016
 Danh sách mã số học sinh sinh viên Đại học Khóa 10 và Cao đẳng Khóa 25 tuyển sinh năm 2016 Tệp đính kèm: Danh sách mã số Học sinh sinh viên ĐH khóa 10 và CĐ khóa 25 - Cơ sở Hà Nội (Xem chi tiết và download) Danh sách mãRead more: Danh sách mã số học sinh sinh viên Đại học Khóa 10 và Cao đẳng Khóa 25 tuyển sinh năm 2016
Read more: Thông báo về việc hướng dẫn tổ chức sinh hoạt các lớp mới nhập học tuyển sinh năm 2016
KẾ HOẠCH HỌC TẬP "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV" ĐẦU KHÓA HỌC NĂM HỌC 2016-2017 Đối với thí sinh trúng tuyển hệ Đại học chính quy khóa 10 (niên khóa 2016-2020) và Cao đẳng chính quy khóa 25 (niên khóa 2019-2019) tuyển sinh năm 2016 Tệp đính kèm:Read more: Lịch học Tuần sinh hoạt công dân-HSSV đối với ĐH khóa 10 (niên khóa 2016-2020) và CĐ khóa 25 (niên khóa 2016-2019) tuyển sinh năm 2016
Read more: Kế hoạch đón tiếp sinh viên khóa mới tuyển sinh năm 2016 nhập học bổ sung đợt 1 (ngày 06/9/2016)