Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo quy chế học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;   Tệp đínhRead more: Thông báo về việc thu học phí kỳ II năm học 2015-2016
      Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng về việc ban hành nội quy quy định tại khu giảng đường Trường Đại học Kinh tế Kỹ  thuật Công Nghiệp;       Để góp phần thiết thực chào mừng NgàyRead more: Thông báo về việc phát động phong trào thiết kế bảng tin chào mừng Nhà giáo Việt Nam 20-11 Tại cơ sở Lĩnh Nam – Quận Hoàng Mai – Hà Nội
Câu hỏi thu hoạch dành cho sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 9 và Cao đẳng chính quy khóa 24 tham gia học tập "Tuần sinh hoạt công dân HSSV" đầu khóa học năm 2015) Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. Tệp đính kèm: Câu hỏi thu hoạch dành choRead more: Câu hỏi thu hoạch dành cho sinh viên ĐH chính quy khóa 9 và Cao đẳng khóa 24 nhập học năm 2015
Phòng Công tác Học sinh Sinh viên thông báo danh sách đề nghị xét học bổng học kỳ III năm học 2014-2015. Tệp đính kèm: Danh sách đề nghị xét học bổng kỳ III năm học 2014-2015 (Xem chi tiết và download)         Read more: Danh sách đề nghị xét học bổng kỳ III năm học 2014-2015
     Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về việc cung cấp các thông tin cá nhân, lớp học, địa điểm học, lịch học trong học kỳ I năm học 2015-2016 và hướng dẫn cách tra cứu các thông tin khác liên quan đến quáRead more: Thông báo v/v hướng dẫn sinh viên đại học chính quy khóa 9, ĐHLT khóa 8 và cao đẳng chính quy khóa 24 tra cứu các thông tin cá nhân, lớp học, địa điểm học, lịch học trong HK.I năm học 2015-2016 trên cổng thông tin điện tử HSSV của Nhà trường
       Căn cứ Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc phân công Cố vấn học tập các lớp đại học chính quy khóa 9, đại học liên thông khóa 8, cao đẳng chính quy khóa 24 tuyển sinhRead more: Thông báo về việc hướng dẫn tổ chức sinh hoạt các lớp mới nhập học tuyển sinh năm 2015