Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng về việc ban hành nội quy quy định tại khu giảng đường Trường Đại học Kinh tế Kỹ  thuật Công Nghiệp;       Nhằm phát huy vai trò xung kích, tìnhRead more: Triển khai nội dung bảng tin hoạt động của sinh viên tại cơ sở Lĩnh Nam – Quận Hoàng Mai – Hà Nội
     Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;      Căn cứ công văn sốRead more: Thông báo về việc thu học phí kỳ I năm học 2015-2016
KẾ HOẠCH HỌC TẬP “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSV” VÀ KHÁM SỨC KHỎE ĐẦU NĂM HỌC 2015 - 2016 Cơ sở Hà Nội         Ghi chú:    có sự thay đổi về thời gian và địa điểm so với lịch trước * Mỗi lớp tham gia học tập 1 buổiRead more: KẾ HOẠCH HỌC TẬP “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSV” VÀ KHÁM SỨC KHỎE ĐẦU NĂM HỌC 2015 - 2016
      Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui; Read more: Thông báo kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên
     Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ, Ban giám hiệu Nhà trường về việc chỉ đạo triển khai thực hiện các công tác trọng tâm trước khi kết thúc năm học 2014-2015.      Căn cứ đề nghị của các Phòng chức năng, Ban giám hiệu Nhà trườngRead more: Thông báo về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đối với Cố vấn học tập các lớp trong toàn trường trước khi kết thúc năm học 2014-2015
    Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trong việc triển khai các công tác trọng tâm trong thời gian trước khi kết thúc năm học 2014 – 2015;     Ban Giám hiệu nhà trường thông báo triệu tập Lớp trưởng, Bí thư chi đoànRead more: THÔNG BÁO: V/v triệu tập Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn tham quan cơ sở Lĩnh Nam – Hà Nội