Thực hiện Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành;       Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường tháng 9/2015 về việc triển khai côngRead more: Thông báo kế hoạch đón tiếp sinh viên khóa mới tuyển sinh năm 2015 (NV1) đến nhập học
      Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Read more: Quyết định về việc điều động cán bộ, giảng viên tham gia đón tiếp thí sinh trúng tuyển NV1 hệ đại học, cao đẳng chính quy tuyển sinh năm 2015
     Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;       CănRead more: Quyết định V/v khen thưởng sinh viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa 5 (khóa học 2011-2015) và cao đẳng chính quy khóa 21 (khóa học 2012-2015)
      Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng về việc ban hành nội quy quy định tại khu giảng đường Trường Đại học Kinh tế Kỹ  thuật Công Nghiệp;       Nhằm phát huy vai trò xung kích, tìnhRead more: Triển khai nội dung bảng tin hoạt động của sinh viên tại cơ sở Lĩnh Nam – Quận Hoàng Mai – Hà Nội
     Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;      Căn cứ công văn sốRead more: Thông báo về việc thu học phí kỳ I năm học 2015-2016
KẾ HOẠCH HỌC TẬP “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSV” VÀ KHÁM SỨC KHỎE ĐẦU NĂM HỌC 2015 - 2016 Cơ sở Hà Nội         Ghi chú:    có sự thay đổi về thời gian và địa điểm so với lịch trước * Mỗi lớp tham gia học tập 1 buổiRead more: KẾ HOẠCH HỌC TẬP “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSV” VÀ KHÁM SỨC KHỎE ĐẦU NĂM HỌC 2015 - 2016