KẾ HOẠCH HỌC TẬP "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV" ĐẦU KHÓA HỌC NĂM HỌC 2016-2017 Đối với thí sinh trúng tuyển hệ Đại học chính quy khóa 10 (niên khóa 2016-2020) và Cao đẳng chính quy khóa 25 (niên khóa 2019-2019) tuyển sinh năm 2016 Tệp đính kèm:Read more: Lịch học Tuần sinh hoạt công dân-HSSV đối với ĐH khóa 10 (niên khóa 2016-2020) và CĐ khóa 25 (niên khóa 2016-2019) tuyển sinh năm 2016
Read more: Kế hoạch đón tiếp sinh viên khóa mới tuyển sinh năm 2016 nhập học bổ sung đợt 1 (ngày 06/9/2016)
Thông báo v/v chia lớp sinh viên khóa mới tuyển sinh năm 2016 (Có danh sách các lớp kèm theo)     - Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về việc chia lớp học đối với sinh viên các lớp khóa mới tuyển sinh nămRead more: Thông báo về việc chia lớp sinh viên khóa mới tuyển sinh năm 2016
Read more: Thông báo kế hoạch đón tiếp sinh viên khóa mới tuyển sinh năm 2016 nhập học đợt 1
         BẢNG PHÂN CÔNG CÁC LỚP NỘP HỌC PHÍ KỲ 1 (2016-2017) TẠI CƠ SỞ MINH KHAI Read more: Thông báo về việc thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017
     Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05Read more: Kế hoạch triển khai thực hiện "Tuần sinh hoạt công dân HSSV" năm học 2016 – 2017