Read more: Thông báo về việc thu học phí kỳ III năm học 2016-2017
    Tệp đính kèm: Danh sách đăng ký hiến máu nhân đạo tháng 01 năm 2017 (Xem chi tiết và download) Read more: Kế hoạch Tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2017
Read more: Thông báo triệu tập học cán bộ Lớp, cán bộ Chi đoàn các lớp sinh viên
Read more: Thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2016-2017
Ghi chú:  Những SV có tên trong danh sách đề nghị xét học bổng kỳ III (2015-2016) nếu có thắc mắc về điểm học tập hoặc điểm rèn luyện liên hệ với Phòng Công tác SV để giải quyết.  Hạn trước ngày 03 tháng 10 năm 2016. Tệp đínhRead more: Danh sách đề nghị xét học bổng kỳ III năm học 2015-2016
 Danh sách mã số học sinh sinh viên Đại học Khóa 10 và Cao đẳng Khóa 25 tuyển sinh năm 2016 Tệp đính kèm: Danh sách mã số Học sinh sinh viên ĐH khóa 10 và CĐ khóa 25 - Cơ sở Hà Nội (Xem chi tiết và download) Danh sách mãRead more: Danh sách mã số học sinh sinh viên Đại học Khóa 10 và Cao đẳng Khóa 25 tuyển sinh năm 2016