Phòng Công tác Học sinh Sinh viên thông báo danh sách đề nghị xét học bổng học kỳ I năm học 2015-2016. Ghi chú: Những SV có tên trong danh sách đề nghị xét học bổng kỳ I (2015-2016) nếu có thắc mắc về điểm học tập hoặc điểm rèn luyện liênRead more: Danh sách đề nghị xét học bổng kỳ I (2015-2016)
Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;      Căn cứ nghị định số 86/NĐ-CP ngàyRead more: Thông báo về việc thu học phí kỳ III năm học 2015-2016
     Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo quy chế học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; Read more: Thông báo về việc triệu tập họp cán bộ lớp, cán bộ Đoàn các lớp sinh viên
      Căn cứ Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Read more: Thông báo về việc triệu tập họp cán bộ lớp, cán bộ chi đoàn các lớp sinh viên
       Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc tăng cường các hoạt động hỗ trợ, tư vấn GTVL cho sinh viên cuối khóa chuẩn bị tốt nghiệp ra trường trong năm 2016. Trung tâm tuyển sinh và Tư vấn GTVL sẽRead more: Chương trình Hội thảo giới thiệu cơ hội việc làm tại Công ty Canon Việt Nam cho sinh viên đại học hệ chính quy các ngành kỹ thuật tốt nghiệp trong năm 2016
       Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo quy chế học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; Read more: Thông báo về việc triệu tập họp cán bộ lớp, cán bộ Đoàn các lớp sinh viên