DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN LÀM CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9, ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHÓA 8 VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 24 TUYỂN SINH NĂM 2015 (TẠI 2 CƠ SỞ NAM ĐỊNH VÀ HÀ NỘI).      (Ban hànhRead more: Danh sách giáo viên được phân công làm CVHT các lớp ĐH chính quy khóa 9, ĐHLT khóa 8 và CĐ chính quy khóa 24_Tuyển sinh năm 2015
     Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về việc cung cấp các thông tin cá nhân, lớp học, địa điểm học, lịch học trong học kỳ I năm học 2015-2016 và hướng dẫn cách tra cứu các thông tin khác liên quan đến quáRead more: Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên đại học chính quy khóa 9, ĐHLT khóa 8 và cao đẳng chính quy khóa 24 tra cứu các thông tin cá nhân, lớp học, địa điểm học, lịch học trong HK.I năm học 2015-2016 trên cổng thông tin điện tử HSSV của Nhà trường
Kế hoạch học tập "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV" ĐẦU KHÓA HỌC, NĂM HỌC 2015 - 2016". Đối với thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy khóa 9 và cao đẳng chính quy khóa 24. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm. Tệp đính kèm:Read more: Lịch học "Tuần sinh hoạt Công dân HSSV" và Lịch Khám sức khỏe đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 9 và Cao đẳng khóa 24 tuyển sinh năm 2015
      Thực hiện Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành;       Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường tháng 9/2015 về việc triển khai côngRead more: Thông báo kế hoạch đón tiếp sinh viên khóa mới tuyển sinh năm 2015 (NV1) đến nhập học
      Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Read more: Quyết định về việc điều động cán bộ, giảng viên tham gia đón tiếp thí sinh trúng tuyển NV1 hệ đại học, cao đẳng chính quy tuyển sinh năm 2015
     Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;       CănRead more: Quyết định V/v khen thưởng sinh viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa 5 (khóa học 2011-2015) và cao đẳng chính quy khóa 21 (khóa học 2012-2015)