Căn cứ Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Read more: Thông báo về việc triệu tập họp cán bộ lớp, cán bộ chi đoàn các lớp sinh viên
       Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc tăng cường các hoạt động hỗ trợ, tư vấn GTVL cho sinh viên cuối khóa chuẩn bị tốt nghiệp ra trường trong năm 2016. Trung tâm tuyển sinh và Tư vấn GTVL sẽRead more: Chương trình Hội thảo giới thiệu cơ hội việc làm tại Công ty Canon Việt Nam cho sinh viên đại học hệ chính quy các ngành kỹ thuật tốt nghiệp trong năm 2016
       Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo quy chế học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; Read more: Thông báo về việc triệu tập họp cán bộ lớp, cán bộ Đoàn các lớp sinh viên
      Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo quy chế học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;   Tệp đínhRead more: Thông báo về việc thu học phí kỳ II năm học 2015-2016
      Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng về việc ban hành nội quy quy định tại khu giảng đường Trường Đại học Kinh tế Kỹ  thuật Công Nghiệp;       Để góp phần thiết thực chào mừng NgàyRead more: Thông báo về việc phát động phong trào thiết kế bảng tin chào mừng Nhà giáo Việt Nam 20-11 Tại cơ sở Lĩnh Nam – Quận Hoàng Mai – Hà Nội
Câu hỏi thu hoạch dành cho sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 9 và Cao đẳng chính quy khóa 24 tham gia học tập "Tuần sinh hoạt công dân HSSV" đầu khóa học năm 2015) Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. Tệp đính kèm: Câu hỏi thu hoạch dành choRead more: Câu hỏi thu hoạch dành cho sinh viên ĐH chính quy khóa 9 và Cao đẳng khóa 24 nhập học năm 2015