Phòng Công tác Học sinh Sinh viên thông báo danh sách đề nghị xét học bổng học kỳ III năm học 2014-2015. Tệp đính kèm: Danh sách đề nghị xét học bổng kỳ III năm học 2014-2015 (Xem chi tiết và download)         Read more: Danh sách đề nghị xét học bổng kỳ III năm học 2014-2015
     Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về việc cung cấp các thông tin cá nhân, lớp học, địa điểm học, lịch học trong học kỳ I năm học 2015-2016 và hướng dẫn cách tra cứu các thông tin khác liên quan đến quáRead more: Thông báo v/v hướng dẫn sinh viên đại học chính quy khóa 9, ĐHLT khóa 8 và cao đẳng chính quy khóa 24 tra cứu các thông tin cá nhân, lớp học, địa điểm học, lịch học trong HK.I năm học 2015-2016 trên cổng thông tin điện tử HSSV của Nhà trường
       Căn cứ Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc phân công Cố vấn học tập các lớp đại học chính quy khóa 9, đại học liên thông khóa 8, cao đẳng chính quy khóa 24 tuyển sinhRead more: Thông báo về việc hướng dẫn tổ chức sinh hoạt các lớp mới nhập học tuyển sinh năm 2015
     DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN LÀM CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9, ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHÓA 8 VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 24 TUYỂN SINH NĂM 2015 (TẠI 2 CƠ SỞ NAM ĐỊNH VÀ HÀ NỘI).      (Ban hànhRead more: Danh sách giáo viên được phân công làm CVHT các lớp ĐH chính quy khóa 9, ĐHLT khóa 8 và CĐ chính quy khóa 24_Tuyển sinh năm 2015
     Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về việc cung cấp các thông tin cá nhân, lớp học, địa điểm học, lịch học trong học kỳ I năm học 2015-2016 và hướng dẫn cách tra cứu các thông tin khác liên quan đến quáRead more: Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên đại học chính quy khóa 9, ĐHLT khóa 8 và cao đẳng chính quy khóa 24 tra cứu các thông tin cá nhân, lớp học, địa điểm học, lịch học trong HK.I năm học 2015-2016 trên cổng thông tin điện tử HSSV của Nhà trường
Kế hoạch học tập "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV" ĐẦU KHÓA HỌC, NĂM HỌC 2015 - 2016". Đối với thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy khóa 9 và cao đẳng chính quy khóa 24. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm. Tệp đính kèm:Read more: Lịch học "Tuần sinh hoạt Công dân HSSV" và Lịch Khám sức khỏe đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 9 và Cao đẳng khóa 24 tuyển sinh năm 2015