Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui; Read more: Thông báo kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên
     Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ, Ban giám hiệu Nhà trường về việc chỉ đạo triển khai thực hiện các công tác trọng tâm trước khi kết thúc năm học 2014-2015.      Căn cứ đề nghị của các Phòng chức năng, Ban giám hiệu Nhà trườngRead more: Thông báo về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đối với Cố vấn học tập các lớp trong toàn trường trước khi kết thúc năm học 2014-2015
    Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trong việc triển khai các công tác trọng tâm trong thời gian trước khi kết thúc năm học 2014 – 2015;     Ban Giám hiệu nhà trường thông báo triệu tập Lớp trưởng, Bí thư chi đoànRead more: THÔNG BÁO: V/v triệu tập Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn tham quan cơ sở Lĩnh Nam – Hà Nội
    Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trong việc triển khai các công tác trọng tâm trong thời gian trước khi kết thúc năm học 2014 – 2015;     Ban Giám hiệu nhà trường thông báo triệu tập Lớp trưởng, Bí thư chi đoànRead more: Thông báo về việc triệu tập Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn tham quan cơ sở Lĩnh Nam – Hà Nội
    Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo quy chế học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; Read more: Thông báo về việc triệu tập họp cán bộ lớp, cán bộ Đoàn các lớp sinh viên
    Tiếp tục cuộc hành trình tham gia tư vấn trực tiếp và các hoạt động truyền thông phục vụ công tác tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Nhà trường, hôm nay ngày 17/04/2015 các tình nguyện viên được lựa chọn từ cácRead more: Một ngày với Đội sinh viên tình nguyện tại các Trường THPT trọng điểm thuộc Thành phố Hải Phòng