Thực hiện nghị quyết của BCH Đảng bộ, Ban Giám hiệu nhà trường về việc kiểm tra, rà soát hoạt động NCKH-CN cuối năm học 2015-2016 và dự kiến nhiệm vụ NCKH-CN trong năm học 2016-2017;      Để công tác nghiên cứu khoa học công nghệ củaRead more: Thông báo kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Khoa học Công nghệ cuối năm học 2015-2016
    Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về việc triển khai các công việc trọng tâm cuối năm học 2014-2015; Để chuẩn bị cho công tác tổng kết năm học và bình bầu các danh hiệu thi đua khen thưởng năm học 2014-2015, Ban Giám hiệu Nhà trườngRead more: Thông báo đăng ký sáng kiến cải tiến năm học 2014-2015
   Thực hiện nghị quyết của BCH Đảng bộ, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc kiểm tra, rà soát các hoạt động NCKH - Công nghệ cuối năm học 2014-2015 và dự kiến nhiệm vụ NCKH - Công nghệ trong năm học 2015-2016;    Để công tác NCKH -Read more: Thông báo Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác NCKH - Công nghệ cuối năm học 2014-2015
Thông báo về việc Xuất bản và phát hành các số chuyên đề về Các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên Tạp chí Công Thương. Tạp chí Công Thương - cơ quan thông tin, lý luận của Bộ Công Thương được thành lập trênRead more: Thông báo v/v phát hành các số chuyên đề về Các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên tạp chí Công Thương
Kính gửi : Các đơn vị trong toàn trường Thực hiện nghị quyết của BCH Đảng bộ, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc kiểm tra, rà soát các hoạt động NCKH - Công nghệ cuối năm học 2013-2014 và dự kiến nhiệm vụ NCKH - Công nghệ trong nămRead more: Thông báo kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác NCKH
Thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học, năm 2011, Nhà trường đã nghiệm thu: - 91 Đề tài cấp Khoa. - 8 đề tài cấp Trường. - 4 đề tài cấp Bộ. - 1 đề tài cấp Sở. - 1 tiêu chuẩn kỹ năng nghề. - Đang thực hiệnRead more: THÔNG TIN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2011