Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên và sinh viên của Nhà trường. Ngày 05/05/2018, tại phòng họp ảo cơ sở 456Read more: Hội thảo khoa học “Vận dụng quan điểm đổi mới của Đảng về giáo dục – đào tạo vào giảng dạy các môn khoa học Mác - Lê nin”
    Trong những năm qua, với đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, mạng lưới giáo dục đại học không ngừng phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người lao động. Sự phátRead more: Hội thảo khoa học “Gắn kết Nhà trường với Doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngành Kế toán”
     Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên và sinh viên của Nhà trường. Sáng ngày 06/4/2018, tại phòng họp ảo 2 cơ sở 456 Minh Khai - Hà Nội và 353 TrầnRead more: Hội thảo khoa học "Giải pháp tạo lợi thế phát triển và cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay"
     Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường về tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật chuyên môn. Sáng ngày 06/03/2018, Khoa Điện đã tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng thực hành đoRead more: Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng thực hành đo lường cảm biến vào trong sản xuất và công nghiệp”
     Các bộ vi điều khiển đang có ứng dụng ngày càng rộng rãi và thâm nhập ngày càng nhiều trong các lĩnh vực kỹ thuật và đời sống xã hội. Hầu hết các thiết bị kỹ thuật từ phức tạp cho đến đơn giản như thiết bị điềuRead more: Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Module hệ thống nhúng tích hợp sử dụng hệ thống vi điều khiển đa nhân" - Khoa Điện tử
    Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, sự ra đời và đi vào hoạt động đã đánh dấu một bước phát triển mới có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống thị trường tài chính, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của nềnRead more: Hội thảo khoa học Khoa Tài chính Ngân hàng: "Tăng cường minh bạch thông tin báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam"