Thực hiện chủ trương và chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu Nhà trường về việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong cán bộ giáo viên và học sinh sinh viên. Để nâng cao chất lượng bài giảng, giúp sinh viên hiểu sâu, rộng các kiênRead more: Hội thảo giải pháp ứng dụng phần mềm thực hành trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa
BÁO CÁO HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA CƠ KHÍ  Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường. Sáng ngày 09 tháng 11 năm 2013 tại Hội trường lớn, cơ sở Hà Nội số 454 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội, Khoa Cơ khíRead more: Hội thảo khoa học Khoa Cơ khí Công nghệ CAD/CAM/CAE-CNC
“Đánh giá chất lượng chương trình tiếng Anh và đổi mới các học phần tiếng Anh theo khung tham chiếu Châu Âu giai đoạn hiện nay” Thực hiện nhiệm vụ đánh giá, điều chỉnh chương trình đào tạo theo điều 10 của điều lệ trường Đại học được ban hànhRead more: Hội thảo khoa học của Khoa ngoại ngữ đổi mới các học phần tiếng Anh
Một số hình ảnh trong buổi Hội thảo về việc tham khảo ý kiến sinh viên trong quá trình xây dựng “Các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, tuyển sinh đào tạo lớp chất lượng cao, đàoRead more: Một số hình ảnh trong buổi Hội thảo về việc tham khảo ý kiến sinh viên
                                    Read more: Hình ảnh hội thảo Khoa học Khoa CNTT lần thứ nhất
Hội thảo Khoa học lần thứ 39 Các trường Đại học Kỹ thuật với sự nghiệp công nghiệp hóa nông thôn tỉnh Nam Định diễn ra vào ngày 11/11/2011                   Read more: Hình ảnh hội thảo khoa học câu lạc bộ các Trường Đại học Kỹ thuật