Thực hiện  quyết định số183 QĐ/ĐHKTKTCN ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp về việc thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017,  Sáng ngày 07/06/2017 tại Hội trường lớn,Read more: Khoa ngoại ngữ tổ chức thành công hội nghị nghiệm thu nghiên cứu khoa học
      Nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động thiết thực và có ích  không chỉ của giảng viên mà còn của cả sinh viên. Trong những năm qua, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã luôn chú trọng, khuyến khích độiRead more: Khoa Lý luận chính trị tổ chức nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu Khoa học cấp cơ sở và 03 đề tài cấp sinh viên
       Thực hiện Quyết định số 183 QĐ/ĐHKTKTCN ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp về việc thành lập các hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017, ngày 22 tháng 5Read more: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở của giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh năm học 2016-2017
     Triển khai thực hiện Thông báo số 79/TB-ĐHKTKTCN ngày 08 tháng 3 năm 2017 về kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Khoa học Công nghệ và Sáng kiến cải tiến cuối năm học 2016 – 2017; Quyết định số 183 QĐ/ĐHKTKTCN ngàyRead more: Khoa Kinh tế cơ sở tổ chức nghiệm thu 03 đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017
      Triển khai thực hiện Thông báo số 79/TB-ĐHKTKTCN ngày 08/3/2017 của nhà trường về Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Khoa học Công nghệ và Sáng kiến cải tiến cuối năm học 2016 - 2017 và Quyết định số 183/QĐ-ĐHKTKTCN ngàyRead more: Khoa Quản trị Kinh doanh tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016 - 2017
      Ngày 09/06/2017, tại hội trường lớn nhà HH1 – 454 Minh Khai của nhà trường, Khoa Điện tử đã long trọng tổ chức buổi hội thảo “ Xử lý tín hiệu số và các phương thức triệt nhiễu tiên tiến”. Đến dự với hội thảo, đại diệnRead more: Hội thảo "Xử lý tín hiệu số và các phương thức triệt nhiễu tiên tiến"