Sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, đặc biệt là ngành công nghệ thông tin, đã tác động đến mọi mặt hoạt động của đời sống, kinh tế - xã hội, làm thay đổi nhận thức và phương pháp sản xuất kinh doanh củaRead more: Hội thảo khoa học Khoa Tài chính Ngân hàng “Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử của các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế”
      Trang bị Điện - Điện tử cho máy sản xuất công nghiệp là một trong những lĩnh vực không thể thiếu được trong sự phát triển của các ngành Điện công nghiệp nói chung; trong ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá nói riêng. Nhận thức đượcRead more: Hội thảo khoa học “Ứng dụng sự phát triển của Trang bị Điện - Điện tử cho Máy sản xuất Công nghiệp”
     Nhằm tăng cường cập nhật công nghệ cho Giảng viên và Sinh viên trong Khoa Công nghệ thông tin. Được sự đồng ý của Nhà trường, Ban chủ nhiệmkhoa cùng chuyên gia của hãng Draytek và Dintek tổ chức buổi hội thảo với chủ đề "Một số giảiRead more: Khoa Công nghệ thông tin tổ chức thành công hội thảo và tiếp nhận tài trợ giai đoạn 2 thiết bị công nghệ mạng Draytek
    Bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập ngày càng sâu, rộng với khu vực và thế giới, để cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển bền vững, hỗ trợ thị trường chứng khoán, bảo vệ nhà đầu tư và thu hútRead more: Hội thảo khoa học "Tác động của chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế đến đào tạo nghề kế toán tại Việt Nam"
 Phân tích chất lượng là một công tác quan trọng trong các hoạt động sản xuất chế biến, quản lý, nghiên cứu, đào tạo… trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm. Các kỹ thuật phân tích hiện đại không ngừng được phát triển và sử dụng trên thế giới, đâyRead more: Hội thảo ứng dụng các kỹ thuật phân tích hiện đại trong giảng dạy và nghiên cứu ngành Công nghệ Thực phẩm
      Những năm gần đây, khai thác và sử dụng hợp chất thiên nhiên được nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm. Ứng dụng hợp chất thiên nhiên vào sản phẩm thực phẩm là một hướng đi mới nhiều tiềm năng.       Với mụcRead more: Hội thảo hợp chất thiên nhiên và ứng dụng trong Công nghệ Thực phẩm