Thực hiện Quyết định số 183 QĐ/ĐHKTKTCN ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp về việc thành lập các hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017, ngày 22 tháng 5Read more: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở của giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh năm học 2016-2017
     Triển khai thực hiện Thông báo số 79/TB-ĐHKTKTCN ngày 08 tháng 3 năm 2017 về kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Khoa học Công nghệ và Sáng kiến cải tiến cuối năm học 2016 – 2017; Quyết định số 183 QĐ/ĐHKTKTCN ngàyRead more: Khoa Kinh tế cơ sở tổ chức nghiệm thu 03 đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017
      Triển khai thực hiện Thông báo số 79/TB-ĐHKTKTCN ngày 08/3/2017 của nhà trường về Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Khoa học Công nghệ và Sáng kiến cải tiến cuối năm học 2016 - 2017 và Quyết định số 183/QĐ-ĐHKTKTCN ngàyRead more: Khoa Quản trị Kinh doanh tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016 - 2017
      Ngày 09/06/2017, tại hội trường lớn nhà HH1 – 454 Minh Khai của nhà trường, Khoa Điện tử đã long trọng tổ chức buổi hội thảo “ Xử lý tín hiệu số và các phương thức triệt nhiễu tiên tiến”. Đến dự với hội thảo, đại diệnRead more: Hội thảo "Xử lý tín hiệu số và các phương thức triệt nhiễu tiên tiến"
     Nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động thiết thực và có ích của sinh viên. Trong những năm qua, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã luôn chú trọng, khuyến khích đội ngũ giảng viên lẫn sinh viên tham gia nhằmRead more: Khoa Cơ khí tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở sinh viên năm học 2016-2017
    Triển khai thực hiện các Thông báo số 79/TB-ĐHKTKTCN ngày 08 tháng 3 năm 2017 về kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Khoa học Công nghệ và Sáng kiến cải tiến cuối năm học 2016 - 2017, Thông báo số 180/TB-ĐHKTKTCN ngàyRead more: Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Điện tử