Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường 8h00 thứ 7 ngày 20 tháng 05 năm 2017 tại phòng họp ảo, cơ sở Hà Nội số 454 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội, Khoa Cơ khí đã tổ chức hộiRead more: Hội thảo khoa học với chuyên đề: "Một số giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng khi gia công vật liệu đặc biệt"
       Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cần thiết đối với mỗi cơ sở giáo dục đại học. Nhận thức được vai trò, ý nghĩa của hoạt động nghiên cứu cứu khoa học, trong những năm qua, Trường Đại học KinhRead more: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở của sinh viên khoa kế toán năm học 2016-2017
       Ngày 25 tháng 5 năm 2017, Khoa Kinh tế cơ sở tổ chức hội thảo “Cộng đồng ASEAN những tác động đến thương mại quốc tế của Việt Nam "Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy lý thuyết và  thực hành môn học cho giảng viên vàRead more: Khoa Kinh tế cơ sở tổ chức hội thảo “Cộng đồng ASEAN những tác động đến thương mại quốc tế của Việt Nam."
      Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường 8h00 thứ 3 ngày 09 tháng 05 năm 2017 tại phòng họp ảo, cơ sở Hà Nội số 454 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội, Khoa Cơ khí đã tổ chức hộiRead more: Hội thảo khoa học với chuyên đề: “Xây dựng quy trình tính toán, thiết kế và chế tạo khuôn mẫu. Nâng cao kỹ năng đánh giá và kiểm tra khuôn mẫu”
     Vật liệu dệt rất đa dạng và phong phú bao gồm các loại xơ, sợi và chế phẩm dệt. Chúng được sử dụng rộng rãi trong thực tế sản xuất và trong đời sống hàng ngày như các ứng dụng truyền thống như làm quần áo, làm vảiRead more: Đề tài NCKH: "Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ xơ đến khả năng truyền dẫn nước của một số loại bấc thấm dạng ống xơ polyeste"
      Thực hiện kế hoạch hội thảo khoa học của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Khoa Dệt May và Da giày đã tổ chức hội thảo vào ngày 10/05/2017 với chủ đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng vải dệt kim” Read more: Hội thảo: "Giải pháp nâng cao chất lượng vải dệt kim"