Kính gửi : Các đơn vị trong toàn trường Thực hiện nghị quyết của BCH Đảng bộ, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc kiểm tra, rà soát các hoạt động NCKH - Công nghệ cuối năm học 2013-2014 và dự kiến nhiệm vụ NCKH - Công nghệ trong nămRead more: Thông báo kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác NCKH
Thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học, năm 2011, Nhà trường đã nghiệm thu: - 91 Đề tài cấp Khoa. - 8 đề tài cấp Trường. - 4 đề tài cấp Bộ. - 1 đề tài cấp Sở. - 1 tiêu chuẩn kỹ năng nghề. - Đang thực hiệnRead more: THÔNG TIN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2011
Phòng Quản lý khoa học kính gửi các đơn vị các mẫu đăng ký đề tài các cấp. Nội dung chi tiết xem file đính kèm. 1. Mẫu đăng ký đề tài cấp Nhà nước (Xem chi tiết và download)2. Mẫu đăng ký đề tài cấp Bộ (Xem chi tiếtRead more: Mẫu đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học các cấp
Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo – Ban chấp hành Trung ương tại Công văn số 2630-CV/BTGTW, ngày 29 tháng 6 năm 2012 về việc đề xuất nhu cầu đặt hàng nghiên cứu khoa học phục vụ hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, Bộ Công ThươngRead more: Thông báo V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học phục vụ hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng.
Thực hiện hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 159/BKHCN-KHTC, ngày 18 tháng 01 năm 2013 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2014, Bộ Công Thương hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toánRead more: Thông báo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2014
  Căn cứ Thông báo của Ban tổ chức Robocon 2013 - Đài truyền hình Việt Nam về việcSản phẩm “Robot dáng người” của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp là một trong 9 sảnh phẩm của 7 Trường đại học trên toàn quốc được lọt vàoRead more: Buổi trình diễn của sản phẩm “Robot dáng người” trên truyền hình VTV2 và VTV6