Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường về công tác chuẩn bị cho công tác khảo sát và tham gia đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Căn cứ vào kế hoạch khảo sát chính thức của TrungRead more: Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tiếp đoàn khảo sát chính thức và đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng giáo dục đại học năm 2018
    Căn cứ vào Lịch trình khảo sát chính thức Nhà trường của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường CĐĐH Việt Nam (Có Lịch trình kèm theo).     Nhà trường thông báo triệu tập cán bộ viên chức, giảng viên, sinhRead more: Thông báo về việc triệu tập tham gia đợt khảo sát chính thức Nhà trường năm 2018
     Căn cứ vào Lịch trình khảo sát chính thức Nhà trường của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường CĐĐH Việt Nam      Nhà trường thông báo Chương trình khai mạc đợt khảo sát chính thức như sau: Read more: Chương trình khai mạc đợt khảo sát chính thức
Căn cứ vào Lịch trình khảo sát chính thức Nhà trường của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường CĐĐH Việt Nam Nhà trường thông báo Chương trình bế mạc đợt khảo sát chính thức như sau:   Read more: Chương trình bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài
    Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của trường đại học, muốn nâng cao chất lượng đào tạo thì phải nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên và sinh viên. Thực hiện Quyết định số 183/QĐ -Read more: Báo cáo kết quả đề tài NCKH "Nghiên cứu giải pháp mới tăng hiệu quả kiểm soát lỗi của mã hamming dựa trên các mã đối ngẫu" – Khoa Điện tử
         Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường với phương châm hành động năm học “Quyết tâm Quản lý, Giảng dạy, Học tập với phương pháp mới để đạt chất lượng mới”. Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng đãRead more: Phòng Thanh tra và Đảm bảo Chất lượng triển khai công tác năm học mới 2015-2016