Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thực hiện một số nhiệmRead more: Công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN năm 2015, 2016
     Thực hiện kế hoạch số 641/KH-TTr/ĐHKTKTCN ngày 21 tháng 11 năm 2014 về công tác thanh tra năm học 2014-2015. Ngày 31 tháng 5 năm 2015 Nhà trường ban hành kế hoạch số 275/KHTTr/ĐHKTKTCN về Thanh tra thi kết thúc học phần, học kỳ III năm học 2014-2015.Read more: Kế hoạch thanh tra thi kết thúc học phần, Kỳ III năm học 2014-2015
 Ngày 01 tháng 8 năm 2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các trường đại học, cao đẳng và TCCN đã hoàn báo cáo tự đánh theo địa chỉ website: http://www.moet.gov.vn/?page=1.19&view=4967.         Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp là mộtRead more: Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách các trường hoàn thành báo cáo tự đánh giá
Căn cứ kế hoạch số 461/KH-ĐHKTKTCN ngày 26 tháng 8 năm 2013 về việc triển khai công tác đảm bảo chất lượng năm học 2013 – 2014; Theo đề nghị của phòng ĐBCL, nhà trường phê duyệt kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên về hoạt độngRead more: Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên về hoạt động của giảng viên