Căn cứ kế hoạch khảo sát chính thức của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Sau 5 ngày làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm, khách quan từ 22/04/2018 - 26/04/2018, đoàn chuyênRead more: Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
     Căn cứ vào kế hoạch khảo sát chính thức của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Sáng ngày 22/4/2018, tại cơ sở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Trường Đại học Kinh tế - KỹRead more: Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
     Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường về công tác chuẩn bị cho công tác khảo sát và tham gia đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Căn cứ vào kế hoạch khảo sát chính thức của TrungRead more: Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tiếp đoàn khảo sát chính thức và đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng giáo dục đại học năm 2018
    Căn cứ vào Lịch trình khảo sát chính thức Nhà trường của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường CĐĐH Việt Nam (Có Lịch trình kèm theo).     Nhà trường thông báo triệu tập cán bộ viên chức, giảng viên, sinhRead more: Thông báo về việc triệu tập tham gia đợt khảo sát chính thức Nhà trường năm 2018
     Căn cứ vào Lịch trình khảo sát chính thức Nhà trường của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường CĐĐH Việt Nam      Nhà trường thông báo Chương trình khai mạc đợt khảo sát chính thức như sau: Read more: Chương trình khai mạc đợt khảo sát chính thức
Căn cứ vào Lịch trình khảo sát chính thức Nhà trường của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường CĐĐH Việt Nam Nhà trường thông báo Chương trình bế mạc đợt khảo sát chính thức như sau:   Read more: Chương trình bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài