Thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh Nam Định và Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Hôm nay ngày 18 tháng 03 năm 2012, Chi bộ Công tác họcRead more: Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Công tác Học sinh sinh viên.
Hình ảnh đội tuyển Robocon Nhà trường thi đấu năm 2011 Ban Giám hiệu và lãnh đạo Nhà trường động viên đội tuyển Robocon Chuẩn bị trước giờ thi đấu Cổ vũ đội tuyển Robocon Read more: Hình ảnh Ban Giám hiệu thăm, động viên đội Robocon của nhà trường và công tác chuẩn bị tham gia cuộc thi Sáng tạo robot năm 2012