NHIỆM VỤ: Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu chuẩn hóa cán bộ và cập nhật thông tin, kiến thức mới về khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trong ngành công nghiệp      Hợp tácRead more: Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và hợp tác quốc tế
      Sáng 16/11/2017, tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Ban Giám hiệu trường Đại học KT-KTCN đã tiếp đoàn trường Đại học Triều Dương (Đài Loan)      Về phía Nhà trường có NGƯT,TS.Trần Đức Cân- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng cùng cácRead more: Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp làm việc với đoàn trường Đại học Triều Dương (Đài Loan)
     Sáng 02/03/2017, tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã tiếp đoàn công ty SV Corporation, Hàn Quốc.        Về phía Nhà trường có NGND, PGS, TS.  Phạm Hữu Đức DụcRead more: Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp làm việc với công ty SV Corporation, Hàn Quốc
       Sáng 18/03/2016, tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Ban giám hiệu trường Đại học KT – KTCN đã tiếp đoàn trường Đại học Meiho ( Đài Loan)         Về phía Nhà trường có NGND.,PGS.,TS.Phạm Hữu Đức Dục –  Bí thưRead more: Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp làm việc với đoàn trường Đại học Meiho ( Đài Loan)
      Chiều 05/11/2015, tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã tiếp đoàn trường Đại học Swiss IM & H (Thụy Sỹ).        Về phía Nhà trường cóRead more: Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp làm việc với đoàn trường đại học Swiss IM & H (Thụy Sỹ)
     Trong khuôn khổ tìm kiếm cơ hội trao đổi, hợp tác về kinh nghiệm học tập cũng như thị trường làm việc cho sinh viên sau khi ra trường với các nước thế giới. Chiều 21/8/2015, tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, BanRead more: Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp làm việc với đoàn trường Kookje College của Hàn Quốc