Sáng ngày 23/3/2011 tại 456 Minh Khai – Hà Nội, Ban Giám Hiệu trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã tiếp đoàn Trường Đại học Xasion ( Hà Lan). Các trường Đại học Xasion là các trường Đại học công, đặt tại miền Đông của HàRead more: Trường ĐHKTKTCN làm việc với đoàn Hà Lan