Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo xuất bản Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 8. Read more: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp xuất bản số 8
Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp xuất bản số 7 Read more: Tạp chí Khoa học & Công nghệ xuất bản số 7
Read more: Phát hành tạp chí Khoa học Công nghệ số 6
Read more: Phát hành tạp chí Khoa học Công nghệ số 5 - Chào mừng năm học mới
Read more: Phát hành tạp chí Khoa học Công nghệ số 4 - Chinh phục công nghệ tiến vào tương lai
Ra mắt tạp chí Khoa học Công nghệ số 3 Chào mừng năm mới, Xuân Giáp Ngọ 2014 LỜI TÒA SOẠN Nhân dịp năm mới Giáp Ngọ 2014 đang đến, thay mặt Tòa soạn Tạp chí Khoa học & Công nghệ, tôi xin gửi tới các nhà khoa học, các đơnRead more: Phát hành tạp chí Khoa học Công nghệ số 3 Chào mừng năm mới, Xuân Giáp Ngọ 2014