Read more: Lời tòa soạn Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
Read more: Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công thương nhân dịp Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp phát hành số đầu tiên
Được sự ủng hộ và cho phép của các cơ quan quản lý Nhà nước, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã được Bộ Thông tin Truyền thông cấp giấy phép xuất bản “Tạp chí Khoa học và Công nghệ” số 2476/GP - BTTTT ngày 19Read more: Chào mừng Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp ra mắt số đầu tiên