Ngày 16 tháng 3 năm 2012, Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức Đại hội lần thứ 2 Nhiệm kỳ 2012 -2017. Một số hình ảnh của Đại hội:           Read more: Đại hội Hội Cựu chiến binh lần thứ 2 nhiệm kỳ 2012-2017
        Hội Cựu chiến binh trường Đại học KT.KT.CN được thành lập từ năm 2005 theo quyết định số 23 - QĐ/CCB của ban thường vụ hội Cựu chiến binh khối Dân Chính Đảng (nay là khối các cơ quan tỉnh Nam Định) hoạt động theo ĐiềuRead more: Hội nghị giao ban thi đua hội Cựu chiến binh cụm các trường Đại học, Cao đảng khối các cơ quan tỉnh Nam Định