Thực hiện công văn hướng dẫn số: 04/CV-LĐLĐ ngày 27/4/2012 của LĐLĐ Quận Hai Bà Trưng hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn các cơ sở nhiệm kỳ 2012 - 2014.           BCH Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp xin phép đượcRead more: Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (Cơ sở Hà Nội) Khoá IX- nhiệm kỳ 2012 - 2014
Thực hiện kế hoạch của LĐLĐ thành phố Hà Nội và kế hoạch số 05/KH-LĐLĐ ngày 24/2/2012 của LĐLĐ quận Hai Bà Trưng về tổ chức Hội thi “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi” quận Hai Bà Trưng năm 2012, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã triển khai kếRead more: Cán bộ Công đoàn trường cơ sở Hà Nội Tham gia hội thi “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi Quận Hai Bà Trưng năm 2012”