Danh sách BCH Công đoàn trường, Danh sách tổ trưởng công đoàn các khoa, phòng và trung tâm cơ sở Nam Định Read more: Danh sách cán bộ Công đoàn - Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp - cơ sở Nam Định