Hòa chung không khí chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, kỉ niệm 57 năm thành lập trường ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công nghiệp , ngày 27/10/2013 Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công nghiệp đã tổ chức Đại Hội Đại biểu Hội SinhRead more: Đại Hội Đại biểu Hội Sinh Viên Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp lần thứ IV nhiệm kỳ 2013-2015
Căn cứ nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ, Quyết định số 04/2000/QĐ - Bộ GD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan và hoạt động của NhàRead more: Hình ảnh Hội nghị đại biểu Cán bộ Viên chức năm 2011
Các tiết mục sẽ tham gia khớp nhạc lần 2 và tổng duyệt trong ngày 29/10/2011 (bắt đầu từ 7h30’)                         Chương trình liên hoan văn nghệ chào mừng sẽ diễn ra trong tối ngày 02/11/2011 tại 454 Minh Khai – HBT- Hà Nội                                                        Cơ sở HàRead more: Danh sách các tiết mục tham gia tổng duyêt và biểu diễn trong chương trình văn nghệ chào mừng 20/11 và 55 năm ngày thành lập trường
  File đính kèm: - Kế hoạch tổ chức. (download) - Mẫu danh sách đăng ký tiết mục (download)  Read more: Thông báo tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường, 1956 - 2011
DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN KHOÁ VIII – NHIỆM KỲ 2009 - 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP CƠ SỞ HÀ NỘI.   - Tổng số BCH Công đoàn : 09 đ/c - Tổng số có 16 tổ công đoàn - Với 16 đ/c Tổ TrưởngRead more: Công Đoàn Cơ sở Hà Nội
Căn cứ điều lệ Hội sinh viên Việt Nam. Căn cứ các văn bản hướng dẫn của TW Hội Sinh viên Việt Nam. Căn cứ kế hoạch số 117 KH/TWHSV về việc tổ chức Đại hội Hội sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam lần thứRead more: Hồ sơ đại hội Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp và các mẫu biểu văn bản