Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 29 nhiệm kỳ 2014 - 2017 và hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Nhà trường. Căn cứ Nghị quyết của BCH Đảng bộ tháng 01 & 02/2014. Thực hiện kế hoạch của Đoàn trường về việc tổ chức các hoạt động văn hóaRead more: Thông báo V/v tổ chức giải bóng đá và cầu lông khối cán bộ, giáo viên và HSSV
Căn cứ điều lệ  Đoàn TNCS Hồ Chí  Minh và các văn bản hướng dẫn của đoàn cấp trên về tổ chức Đại hội đoàn các cấp. Căn cứ Kế hoạch số 60 KH/TĐTN-TCKT ngày 17/01/2014 của Ban thường vụ  Tỉnh  đoàn  Nam  Định  về  việc  tổ  chức  Đại  hội  Đoàn  TNCSRead more: Kế hoạch đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 29
Hòa chung không khí chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, kỉ niệm 57 năm thành lập trường ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công nghiệp , ngày 27/10/2013 Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công nghiệp đã tổ chức Đại Hội Đại biểu Hội SinhRead more: Đại Hội Đại biểu Hội Sinh Viên Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp lần thứ IV nhiệm kỳ 2013-2015
Căn cứ nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ, Quyết định số 04/2000/QĐ - Bộ GD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan và hoạt động của NhàRead more: Hình ảnh Hội nghị đại biểu Cán bộ Viên chức năm 2011
Các tiết mục sẽ tham gia khớp nhạc lần 2 và tổng duyệt trong ngày 29/10/2011 (bắt đầu từ 7h30’)                         Chương trình liên hoan văn nghệ chào mừng sẽ diễn ra trong tối ngày 02/11/2011 tại 454 Minh Khai – HBT- Hà Nội                                                        Cơ sở HàRead more: Danh sách các tiết mục tham gia tổng duyêt và biểu diễn trong chương trình văn nghệ chào mừng 20/11 và 55 năm ngày thành lập trường
  File đính kèm: - Kế hoạch tổ chức. (download) - Mẫu danh sách đăng ký tiết mục (download)  Read more: Thông báo tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường, 1956 - 2011