Read more: Trung tâm Hợp tác Quốc tế
Read more: Trung tâm Ngoại ngữ Tin học
Read more: Trung tâm Công nghệ sinh học và Vệ sinh an toàn thực phẩm
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Chinese for trade center. Tên viết tắt : CTC Trụ sở chính đặt tại: số 456 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (nằm trong khuôn viên của trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp). NhiệmRead more: Trung tâm Hán ngữ thương mại
TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM 1. Lịch sử hình thành, phát triển và những thành tích đã đạt được:      Trung tâm Tuyển sinh và Tư vấn giới thiệu việc làm được thành lập theo Quyết định số 125/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 15 tháng 4Read more: Trung tâm Tuyển sinh và tư vấn giới thiệu việc làm