Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa XI về “Thi hành Điều lệ Đảng”. Căn cứ Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về việc tổ chức lễRead more: Chi bộ khoa Công nghệ Thực phẩm tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới
     Căn cứ Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK, ngày 28/07/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nam Định về Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020;      Căn cứ Thông báo số 45-HD/ĐU của BCH Đảng bộ Nhà trường về HướngRead more: Chi bộ khoa Điện tử tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020
      Hòa chung không khí phấn khởi và sự thành công của Lễ khai giảng năm học mới 2017-2018, ngày 12 tháng 09 năm 2017, tại phòng họp ảo 2 cơ sở Hà Nội và Nam Định, Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuậtRead more: Tập huấn nâng cao sử dụng phần mềm kế toán Fast Accounting Online
     Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK ngày 28/7/2017 của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan Tỉnh Nam Định về Đại hội chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020; Thi hànhRead more: Chi bộ Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020
      Ngày 12 tháng 5 năm 2016, tại Phòng Hội thảo - Tòa nhà HA8 -Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, Khoa Công nghệ thông tin kết hợp với Học viện CNTT Bách Khoa - Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội đã tổ chứcRead more: Hội thảo: “Kỹ năng và cơ hội việc làm cho sinh viên ngành CNTT”