Sau khi dự tập huấn đầu năm học 2015-2016 tại cơ sở Lĩnh Nam, đúng 8h30 ngày 7/8/2015 toàn thể giảng viên khoa Lý luận chính trị cơ sở Hà Nội và Nam Định đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm các công tác đã thực hiện trong năm họcRead more: Khoa Lý luận Chính trị họp triển khai công tác năm học 2015-2016 và sinh hoạt chi bộ
       Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng uỷ cũng như Ban Giám hiệu nhà trường. Ngày 7/8/2015, Khoa Điện tử đã thực hiện họp triển khai công tác của đơn vị năm học 2015-2016 cho toàn thể cán bộ giáo viên trong Khoa.Read more: Khoa điện tử họp triển khai công tác năm học 2015-2016
        Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chấp Hành Đảng Uỷ, Ban Giám Hiệu nhà trường. Đúng 8h ngày 7/8/2015 Khoa Điện Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã thực hiện họp triển khai công tác của đơn vị năm học 2015-2016Read more: Khoa Điện tổ chức họp triển khai công tác năm học 2015 - 2016 tại cơ sở mới Lĩnh Nam
     Hoà trong không khí khẩn trương chuẩn bị cho năm học mới 2015 – 2016, thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Khoa Ngoại ngữ đã họp triển khai công tác năm học mới tại cơ sở Lĩnh Nam Hà Nội vào hồiRead more: Họp Khoa Ngoại ngữ về công tác chuẩn bị cho năm học 2015-2016 tại cơ sở Lĩnh Nam
        Ngay sau khi học nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 do Nhà trường tổ chức vào các ngày từ 03/8/2015 đến 05/8/2015, Công đoàn Khoa Khoa học cơ bản đã phối hợp với chính quyền tổ chức sinh hoạt chính trị đầu năm để thảoRead more: Công Đoàn Khoa Khoa học cơ bản triển khai nhiệm vụ năm học 2015 -2016