Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chấp Hành Đảng Uỷ, Ban Giám Hiệu trường  Đại học KT-KT-CN. Đúng 14h ngày 8/8/2015 Toàn thể giảng viên khoa Dệt May và Da giầy cơ sở Hà Nội và Nam Định đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm cácRead more: Khoa Dệt May tổ chức hội nghị triển khai công tác năm học 2015-2016 tại Lĩnh Nam
        Kết thúc đợt tập huấn chính trị đầu năm, toàn bộ giáo viên khoa KHCB đã tham dự cuộc họp khoa. Cuộc họp diễn ra sôi nổi, trên tinh thần xây dựng và học hỏi lẫn nhau. Cuộ họp diễn ra với nhưng nội dung chínhRead more: Khoa KHCB họp triển khai kế hoạch năm học mới 2015-2016
Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, sáng ngày 07 tháng 8 năm 2015 Khoa Cơ khí Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã thực hiện họp triển khai công tác của đơn vị năm học 2015-2016 cho toàn thểRead more: Khoa Cơ khí tổ chức họp triển khai công tác năm học mới 2015-2016 của đơn vị tại Cơ sở mới Lĩnh Nam
Các biện pháp tổ chức nhiệm vụ năm học mới: đầu năm khoa đã triển khai đầy đủ nghiêm túc kế hoạch của nhà trường về nhiệm vụ năm học, chú trọng xây dựng kế hoạch từng tổ, kế hoạch từng tháng, từng học kỳ, bàn bạc thống nhất raRead more: Công tác triển khai năm học 2015 – 2016 Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng
        Việt Nam đã vượt trên Philippines và Thái Lan, hướng tới soán ngôi Singapore để trở thành nhà xuất khẩu điện tử lớn thứ năm trong khu vực trong hai năm tới.        Việt Nam nằm cạnh một trong những tuyến đường biển quanRead more: Phát triển lĩnh vực điện tử tại Việt Nam và đào tạo ngành Điện tử tại Trường ĐHKTKTCN