Nhằm định hướng đào tạo sinh viên “Học tập đi đôi với thực hành” và tạo điều kiện cho sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng tiếp cận nhanh chóng các kiến thức sau khi ra trường, ngày 18 tháng 11 năm 2014, tại Trường Đại học KinhRead more: Hội thảo “Bồi dưỡng kỹ năng phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính”