Triển khai Quyết định số 549/QĐ-ĐHKTKTCN của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016 và quyết định số 377a/QĐ-ĐHKTKTCN về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho sinh viên nămRead more: Báo cáo giữa kỳ đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của khoa Tài chính Ngân hàng
     Hòa chung trong không khí tưng bừng, phấn khởi của tuổi trẻ cả trường với những hoạt động thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2016) và hướng tới chào mừngRead more: Chi bộ Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức lễ kết nạp cho Đảng viên mới
      Trong không khí tưng bừng chào đón năm mới, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nói chung và Khoa Kế toán nói riêng đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Một trong số hoạtRead more: Thực hành Kế toán tại Phòng Kế toán ảo của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
       Ngày 23 tháng 3 năm 2016, tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp, Khoa Kế toán đã tổ chức seminar các đề tài NCKH cấp cơ sở của giảng viên và sinh viên năm học 2015-2016. Buổi sinh hoạt có sự tham gia đầyRead more: Khoa Kế toán tổ chức seminar các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2015 - 2016
        Ngành Điều khiển và Tự động hóa là một ngành mới mở trực thuộc khoa Điện -Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Trong suốt quá trình thành lập ngành đến nay ngành tập trung đào tạo các hạng mục có tính tự độngRead more: Hội thảo Vi điều khiển và ứng dụng trong lĩnh vực Tự động hóa ngày nay