Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhiều thành tựu mới đã đang được ứng dụng vào sản xuất. Các dây chuyền sản xuất ngày càng được tự động hóa cao, cho năng suất và chất lượng cao hơn. Trong việc tự động hóa cácRead more: Hội thảo: "Khả năng ứng dụng Công nghệ truyền động điện trong lĩnh vực tự động hóa" - Khoa Điện
      Theo quy chế đào tạo của trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp quy định nhiệm vụ của giảng viên bên cạnh công tác giảng dạy là học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ và nghiên cứu khoa học. Để thực hiện nhiệmRead more: Seminar giữa kỳ NCKH - Khoa Lý luận chính trị
     Hòa chung trong không khí tưng bừng, phấn khởi của tuổi trẻ cả trường với những hoạt động thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2016) và hướng tới chào mừngRead more: Chi bộ Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức lễ kết nạp cho Đảng viên mới
     Triển khai Quyết định số 549/QĐ-ĐHKTKTCN của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016 và quyết định số 377a/QĐ-ĐHKTKTCN về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho sinh viên nămRead more: Báo cáo giữa kỳ đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của khoa Tài chính Ngân hàng
       Ngày 23 tháng 3 năm 2016, tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp, Khoa Kế toán đã tổ chức seminar các đề tài NCKH cấp cơ sở của giảng viên và sinh viên năm học 2015-2016. Buổi sinh hoạt có sự tham gia đầyRead more: Khoa Kế toán tổ chức seminar các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2015 - 2016