Trang chủ / Thông báo / Kế hoạch triển khai truyền thông tuyển sinh năm 2019 tại các trường THPT đợt 2 năm 2019

Kế hoạch triển khai truyền thông tuyển sinh năm 2019 tại các trường THPT đợt 2 năm 2019

Thứ hai, ngày 20/05/2019 2092

Phụ lục 1: Danh sách Ban chỉ đạo và Tiểu ban thực hiện.

Phụ lục 2: Danh sách các trường THPT khu vực Miền Bắc và Miền Trung triển khai các hoạt động truyền thông tuyển sinh năm 2019.

Phụ lục 3: Phiếu đăng ký tham gia hoạt động truyền thông tuyển sinh năm 2019 Download Download tại đây

 

Tin tức
Thông báo