Trang chủ / Khoa chuyên môn / Khoa Điện

Khoa Điện

Thứ năm, ngày 04/01/2018 791

1. Thông tin chung

- Ngành đào tạo:

+Ngành CN KT điều khiển và tự động hóa

                     +Ngành CNKT Điện - Điện tử

- Trình độ đào tạo: Đai học, cao đẳng

- Loại hình đào tạo: Tín chỉ.

2. Lịch sử hình thành, phát triển và những thành tích đã đạt được

Khoa Điện – Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tiền thân là ngành Cơ điện đến năm 2003 thành lập khoa Điện – Điện tử. Chính thức khoa Điện được thành lập từ tháng 31/12/2015 theo Quyết định số 768/QĐ-ĐHKTKTCN V/v thành lập Khoa Điện của Ban Giám Hiệu Nhà trường trên cơ sở được tách từ Khoa Điện - Điện tử. Tổng số giảng viên hiện nay khoa có 32 đồng chí, trong đó 09 đồng chí là Đảng viên. Về trình độ học vấn có 02 đồng chí Tiến Sỹ, 03 đồng chí đang Nghiên cứu sinh, 26 đồng chí trình độ Thạc sỹ,  01 kỹ thuật viên; Có một đồng chí tham gia công tác đoàn thể lãnh đạo là Chủ tịch Hội cựu chiến binh.

Cán bộ giảng viên và sinh viên khoa Điện được làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo với những phương pháp giảng dạy, học tập, quản lý chuyên nghiệp, kỷ cương, hiện đại nhưng đầy tính nhân văn. Đó là lý do mà số lượng người học lựa chọn khoa Điện là nơi khởi nghiệp không ngừng ổn định và gia tăng hàng năm.

       Các ngành nghề, lĩnh vực Khoa Điện đang đào tạo gồm: Đại học và Cao đẳng: 02 ngành là Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử; Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa.

        Các lĩnh vực mà khoa đang đào tạo được xã hội đánh giá là “Ngành của hiện tại và tương lai”. Cơ hội nghề nghiệp mà nó mang đến cho người học là rất lớn. Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc cho các nhà máy, xí nghiệp, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến lĩnh vực được đào tạo. Đặc biệt, người học có khả năng khởi nghiệp; tư vấn; cung cấp các giải pháp trong các lĩnh vực công nghệ được đào tạo. Có khả năng trở thành cán bộ quản lý, chuyên viên kỹ thuật làm việc cho các cơ quan nhà nước, các công ty nước ngoài hoặc cán bộ giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu..

        Ngoài các kiến thức về chuyên môn, sinh viên tốt nghiệp từ các ngành của Khoa còn có kỹ năng giao tiếp tốt; kỹ năng làm việc theo nhóm; khả năng sử dụng tốt ngoại ngữ, tin học trong giao tiếp và công việc chuyên môn; có tinh thần làm việc nghiêm túc, tự giác tuân thủ pháp luật, chấp hành kỷ luật lao động và nội quy của Doanh nghiệp; có ý thức cầu tiến, biết vươn lên trong công việc; không ngừng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào giải quyết công việc chuyên môn; có đạo đức nghề nghiệp và tác phong công nghiệp; có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn; có đủ khả năng và điều kiện theo học ở các bậc trình độ cao hơn ở trong và ngoài nước có cùng chuyên ngành đào tạo.

3. Những thành tích khoa Điện đã đạt được:

Năm 2005-2006: Tham gia thi GV dạy giỏi cấp thành phố Hà Nội, đạt  giải ba

Năm 2006-2007: Tham gia  thi GV dạy giỏi cấp thành phố Nam Định, đạt giải nhì

Năm 2007-2008: Tham gia thi GV dạy giỏi cấp thành phố Nam Định đạt, giải nhì

Năm học 2013-2014:

- Tham gia thi tay nghề của Bộ công thương, đạt 02 giải nhì ngành Tự động hóa, 02 giải khuyến khích ngành lắp đặt điện.

- Tham gia thi cuộc thi Robocon toàn quốc, đạt giải 3.

- Tham gia nghiên cứu 01 đề tài cấp Bộ công thương, đạt loại khá.

Năm học 2014-2015:

- Tham gia nghiên cứu 01 đề tài cấp Bộ công thương, đạt loại xuất sắc. 

- Tham gia 01 đề tài cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài là PGS.TS. Phạm Hữu Đức Dục, đạt loại xuất sắc.

- Tham gia nghiên cứu nhiều đề tài cấp cấp cơ sở

- Tham gia hướng dẫn SV làm nghiên cứu khoa học.

Năm học 2015-2016:

- Tham gia thi tay nghề của Bộ công thương đã đạt 02 giải nhất ngành Tự động hóa, 01 giải ba ngành lắp đặt điện, 02 giải khuyến khích ngành Tự động hóa thi tay nghề Quốc gia năm 2016.

- Tham gia nghiên cứu nhiều đề tài cấp cấp cơ sở

- Tham gia hướng dẫn SV làm nghiên cứu khoa học.

Năm học 2017-2018:

- Tham gia thi tay nghề của Bộ công thương đã đạt 01 giải Ba ngành Tự động hóa, 01 giải nhất ngành lắp đặt điện, 01 giải khuyến khích giải nhất ngành lắp đặt điện thi tay nghề Quốc gia năm 2018.

- Tham gia nghiên cứu nhiều đề tài cấp cấp cơ sở

- Tham gia hướng dẫn SV làm nghiên cứu khoa học.

4. Cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo Khoa

+Trưởng Khoa : TS. Võ Thu Hà – vtha@uneti.edu.vn

+ Phó Khoa: Ths. Phạm Ngọc Khánh – pnkhanh@uneti.edu.vn

+ Trợ lý khoa: Ths. Đỗ Quang Hiệp – dqhiep@uneti.edu.vn

- Tổ bộ môn:

    Tổ Điều khiển và tự động hóa:

+ Tổ trưởng: TS. Võ Thu Hà – vtha@uneti.edu.vn

+ Tổ phó : Ths. Trần Ngọc Sơn – tnson@uneti.edu.vn

+ Số lượng GV: 01 tiến sỹ, 10 thạc sỹ, 03 NCS, 01 kỹ sư

   Tổ Điện công nghiệp:

+ Tổ trưởng: Ths. Vũ Duy Hưng – vdhung@uneti.edu.vn

+ Tổ phó: Ths. Trần Đông – Trandong@uneti.edu.vn

+ Số lượng GV: 01 tiến sỹ, 15 thạc sỹ, 1 kỹ thuật viên

- Chi bộ Đảng, đoàn thể:

+ Bí thư chi bộ Đảng: Ths. Phạm Ngọc Khánh – pnkhanh@uneti.edu.vn

+ Chủ tịch công đoàn Nam Định: Ths. Lê Văn Ánh – lvanh@uneti.edu.vn

+ Chủ tịch công đoàn Hà Nội: Ths. Nguyễn Hải Bìnhnhbinh@uneti.edu.vn

+ Bí thư liên chi Đoàn khoa Điện: Ths. Lê Thi Hoàn – lthoan@uneti.edu.vn

+ Phó bí thư liên chi Đoàn khoa Điện: Ths.Hà Huy Giáp – hhgiap@uneti.edu.vn

5. Chức năng, nhiệm vụ

        Quản lý chuyên môn về đào to, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, Xây dng ni dung, chương  trình, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ ging dạy và học tập. Quản lý đội ngũ ging viên ti đơn vị trong việc thc hiện nhiệm vụ  ging dy người học theo ngành đào tạo đã được phân công.

6. Năng lực chuyên môn:

- Xây dng  chiến lược mở ngành, chuyên ngành đào tạo;

- Xây dng ni dung, chương trình ging dạy thuộc ngành và chuyên ngành ở các trình độ đào tạo;

- Biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ ging dạy và học tập;

- Tổ chc triển khai thc hiện nhiệm vụ nghiên cu khoa học và các hoạt động khoa học và công nghệ đối vi cán bộ, ging viên và sinh viên thuộc khoa quản lý;

- Chủ động khai thác các Dự án hp tác về đào tạo

- Phối hp vi các tổ chc khoa học- công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh để gắn đào tạo vi nghiên cu khoa học, sản xuất kinh doanh và đi sống xã hội;

7. Định hướng phát triển:

Để đáp ứng được đòi hỏi ngày càng khắt khe về nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình phát triển đất nước, trong thời gian tới Khoa Điện tiếp tục thực hiện một số mục tiêu chủ yếu sau:

- Đổi mới toàn diện các chương trình đào tạo đại học và phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận thực tế sản xuất dựa trên tiêu chuẩn quốc tế (AUN-QA) cho 2 ngành Điện - điện tử và ĐK và TĐH;

- Tiếp tục bồi dưỡng và nâng cao trình độ giảng viên trong khoa Khoa, nâng cao tỷ lệ giảng viên có tay nghề và trình độ cao bằng cách thu hút và cử các giảng viên đi đào tạo ở các cơ sở trong và ngoài nước;

- Chuẩn bị các điều kiện để mở thêm chương trình đào tạo thạc sĩ: Kỹ thuật điện và Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa. Cung cấp thêm các khóa đào tạo ngắn hạn và chuyển giao công nghệ cho các Doanh nghiệp;

- Mở các lớp đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu thị trường và chuyển giao công nghệ cho các Doanh nghiệp; Mở  lớp đại học chất lượng cao 2 chuyên ngành.
- Tăng cường cơ sở vật chất, trang bị thêm các phòng thực hành thí nghiệm trọng điểm đạt chuẩn quốc tế để phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học;

- Nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên theo hướng gắn kết khoa học với thực tiễn, phát triển các hướng học thuật mới theo kịp sự thay đổi của khoa học kỹ thuật trong khu vực và thế giới.

- Quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ các chương trình thực tập và tìm kiếm các cơ hội việc làm cho sinh viên cho sinh viên cung cấp thêm các khóa đào tạo ngắn hạn cho doanh nghiệp;

- Mở rộng mối quan hệ với các Cơ sở đào tạo, các Viện nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu thực tiễn của xã hội và hội nhập Quốc tế.

8. Liên hệ

- Địa chỉ:

-Phòng 604 – 456 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

-Phòng 204 – 353 Trần Hưng Đạo – Nam Định

- Địa chỉ email: khoadien@uneti.edu.vn

 

 

Tin tức
Thông báo