Trang chủ / Khoa chuyên môn / Khoa Điện

Khoa Điện

Thứ năm, ngày 04/01/2018 272

1. Thông tin chung

- Ngành đào tạo:

+Ngành CN KT điều khiển và tự động hóa

                     +Ngành CNKT Điện - Điện tử

- Trình độ đào tạo: Đai học, cao đẳng

- Loại hình đào tạo: Tín chỉ.

2. Lịch sử hình thành, phát triển và những thành tích đã đạt được

Khoa Điện – Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tiền thân là ngành Cơ điện đến năm 2003 thành lập khoa Điện – Điện tử. Chính thức khoa Điện được thành lập từ tháng 1/2015 theo Quyết định của Ban giám hiệu Nhà trường trên cơ sở được tách từ Khoa Điện-Điện tử. Tổng số giảng viên hiện nay khoa có 32 đồng chí, trong đó 08 đồng chí là Đảng viên. Về trình độ học vấn có 02 đồng chí Tiến Sỹ, 04 đồng chí đang Nghiên cứu sinh, 23 đồng chí trình độ Thạc sỹ,  02 kỹ sư; Có một đồng chí tham gia công tác đoàn thể lãnh đạo là Chủ tịch Hội cựu chiến binh.

Những thành tích khoa Điện đã đạt được:

Năm 2005-2006: Tham gia thi GV dạy giỏi cấp thành phố Hà Nội, đạt  giải ba

Năm 2006-2007: Tham gia  thi GV dạy giỏi cấp thành phố Nam Định, đạt giải nhì

Năm 2007-2008: Tham gia thi GV dạy giỏi cấp thành phố Nam Định đạt, giải nhì

Năm học 2013-2014:

- Tham gia thi tay nghề của Bộ công thương, đạt 02 giải nhì ngành Tự động hóa, 02 giải khuyến khích ngành lắp đặt điện.

- Tham gia thi cuộc thi Robocon toàn quốc, đạt giải 3.

- Tham gia nghiên cứu 01 đề tài cấp Bộ công thương, đạt loại khá.

Năm học 2014-2015:

- Tham gia nghiên cứu 01 đề tài cấp Bộ công thương, đạt loại xuất sắc. 

- Tham gia 01đề tài cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài là PGS.TS. Phạm Hữu Đức Dục, đạt loại xuất sắc.

Năm học 2015-2016:

- Tham gia thi tay nghề của Bộ công thương đã đạt 02 giải nhất ngành Tự động hóa, 01 giải ba ngành lắp đặt điện, 02 giải khuyến khích ngành Tự động hóa thi tay nghề Quốc gia năm 2016.

3. Cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo Khoa

            - Trưởng Khoa : TS. Võ Thu Hà  - vtha@uneti.edu.vn

            - Phó Khoa: Ths. Phạm Ngọc Khánh – pnkhanh@uneti.edu.vn

            - Trợ lý khoa: Ths. Đỗ Quang Hiệp – dqhiep@uneti.edu.vn

- Tổ bộ môn:

            -Tổ Điều khiển và tự động hóa:

                        -Tổ trưởng: TS. Võ Thu Hà - vtha@uneti.edu.vn

                        -Tổ phó : Ths. Trần Ngọc Sơn-tnson@uneti.edu.vn

                        - Số lượng GV: 01 tiến sỹ, 10 thạc sỹ, 03 NCS, 01 kỹ sư

            -Tổ Điện công nghiệp:

                        -Tổ trưởng: Ths. Vũ Duy Hưng-vdhung@uneti.edu.vn

                        -Tổ phó: Ths. Phạm Ngọc Khánh-pnkhanh@uneti.edu.vn

                        - Số lượng GV: 01 tiến sỹ, 13 thạc sỹ, 01 NCS

- Chi bộ Đảng, đoàn thể:

            - Bí thư chi bộ Đảng: Ths. Phạm Ngọc Khánh – pnkhanh@uneti.edu.vn

            - Chủ tịch công đoàn Nam Định: Ths. Đinh Thọ Long -dtlong@uneti.edu.vn

  - Chủ tịch công đoàn Hà Nội: Ths. Phạm Ngọc Sâm – pnsam@uneti.edu.vn

            - Bí thư liên chi Đoàn khoa Điện: Ths. Lê Thi Hoàn- lthoan@uneti.edu.vn

            - Phó bí thư liên chi Đoàn khoa Điện: Ths.Hà Huy Giáp-hhgiap@uneti.edu.vn

4. Chức năng, nhiệm vụ

                Quản lý chuyên môn về đào to, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, Xây dng ni dung, chương  trình, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ ging dạy và học tập. Quản lý đội ngũ ging viên ti đơn vị trong việc thc hiện nhiệm vụ  ging dy người học theo ngành đào tạo đã được phân công.

5. Năng lực chuyên môn:

- Xây dng  chiến lược mở ngành, chuyên ngành đào tạo;

- Xây dng ni dung, chương trình ging dạy thuộc ngành và chuyên ngành ở các trình độ đào tạo;

- Biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ ging dạy và học tập;

- Tổ chc triển khai thc hiện nhiệm vụ nghiên cu khoa học và các hoạt động khoa học và công nghệ đối vi cán bộ, ging viên và sinh viên thuộc khoa quản lý;

- Chủ động khai thác các Dự án hp tác về đào tạo

- Phối hp vi các tổ chc khoa học- công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh để gắn đào tạo vi nghiên cu khoa học, sản xuất kinh doanh và đi sống xã hội;

6. Định hướng phát triển:

Khoa Điện – Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp luôn giữ vững và phát huy truyền thống đào tạo, nghiên cứu khoa học với các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử, CNKT Điều khiển và Tự động hóa. Đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chất lượng đào tạo cho sinh viên có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn cao được đặt lên hàng đầu. Tạo điều kiện và môi trường tốt cho các ý tưởng mang tính đột phá, rèn luyện các kỹ năng chuyên nghiệp và giáo dục sự tận tụy, kiên trì trong nghề nghiệp để phục vụ cho xã hội và đất nước.

7. Liên hệ

- Địa chỉ:

-Phòng 604 – 456 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

-Phòng 204 – 353 Trần Hưng Đạo – Nam Định

 

Tin tức
Thông báo