Trang chủ / Khoa chuyên môn / Khoa Khoa học cơ bản

Khoa Khoa học cơ bản

Thứ năm, ngày 27/09/2018 815

GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Khoa học cơ bản trực thuộc Ban Giám Hiệu được thành lập từ năm 2007 theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp. Hiện nay, khoa  Khoa học cơ bản đảm nhiệm giảng dạy các khoa học cơ bản. Bên cạnh đó, bộ môn còn đảm nhận hoạt động nghiên cứu và ứng dụng các vấn đề liên quan đến việc giảng dạy nói chung và các môn học của bộ môn  nói riêng. 

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  •          Khoa Khoa học cơ bản là đơn vị hành chính cơ sở của trường, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, gồm có chức năng và nhiệm vụ sau:
  •          Tổ chức quá trình đào tạo, giảng dạy học tập và các hoạt động giáo dục khác theo kế hoạch giảng dạy đã được hiệu trưởng phê duyệt.
  •          Quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc bộ môn mình quản lý.
  •          Tổ chức biên soạn chương trình giáo trình môn học phê duyệt giáo trình, phối hợp với phòng đào tạo, các bộ môn trong việc tổ chức thi, kiểm tra.
  •          Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.
  •          Tổ chức thực hiện các hoạt động thực hiện nghiên cứu khoa học dịch vụ khoa học và công nghệ.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

       2.1. LÃNH ĐẠO KHOA

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Trần Thị Hoàng Yến

Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa

tthyen@uneti.edu.vn

2

Chu Bình Minh

Phó bí thư chi bộ, Phó Khoa

cbminh@uneti.edu.vn

3

Cao Thị Thanh Xuân

Tổ trưởng tổ công đoàn cơ sở Hà Nội

cttxuan@uneti.edu.vn

4

Đinh Văn Tình

Tổ trưởng tổ công đoàn cơ sở Nam Định

dvtinh@uneti.edu.vn

5

Vũ Kim Thái

Trưởng bộ môn Toán – Lí – Lô gic

vkthai@uneti.edu.vn

6

Nguyễn Thị Phương Lan

Trưởng bộ môn Hóa – Tâm lý – Pháp luật

ntplan@uneti.edu.vn


       2.2. CÁC BỘ MÔN

BỘ MÔN TOÁN – LÍ – LÔ GIC

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

CHUYÊN MÔN

TRÌNH ĐỘ

Email

1

Vũ Kim Thái

Trưởng bộ môn

Vật lý

Tiến sĩ

vtthai@uneti.edu.vn

 

2

Đinh Văn Tình

Giảng viên

Vật lý

Thạc sĩ

 

3

Phạm Thị Liên

Giảng viên

Vật lý

Thạc sĩ

 

4

Bùi Thị Huế

Giảng viên

Vật lý

Thạc sĩ

 

5

Trần Thị Hoàng Yến

Trưởng khoa

Toán học

Tiếnsĩ

 

6

Cao Thị Thanh Xuân

Giảng viên

Toán học

Thạc sĩ

 

7

Nguyễn Thị Hạnh Lê

Giảng viên

Toán học

Thạc sĩ

 

8

Hà Anh Dũng

Giảng viên

Toán học

Thạc sĩ

 

9

Lê Lệ Hằng

Giảng viên

Toán học

Thạc sĩ

 

10

Lê Thanh Sơn

Giảng viên

Toán học

Cử nhân

 

11

Trần Anh Hoa

Giảng viên

Toán học

Thạc sĩ

 

12

Hà Thị Thanh

Giảng viên

Toán học

Thạc sĩ

 

13

Chu Bình Minh

Phó trưởng khoa

Toán học

Thạc sĩ

 

14

Lê Xuân Huy

Giảng viên

Toán học

Tiến sĩ

 

15

Phạm Văn Bằng

Giảng viên

Toán học

Tiến sĩ

 

16

Trần Chí Lê

Giảng viên

Toán học

Thạc sĩ

 

17

Trần Văn Toàn

Giảng viên

Toán học

Thạc sĩ

 

18

Trần Thị Kim Thanh

Giảng viên

Toán học

Thạc sĩ

 

19

Vũ Thị Ngọc

Giảng viên

Toán học

Thạc sĩ

 

20

Ngô Thị Toán

Giảng viên

Toán học

Thạc sĩ

 

21

Phạm Thị Thư

Giảng viên

Toán học

Thạc sĩ

 

BỘ MÔN HÓA – TÂM LÝ – PHÁP LUẬT

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

CHUYÊN MÔN

TRÌNH ĐỘ

Email

1

Nguyễn Thị Phương Lan

Trưởng bộ môn

Hóa học

Thạc sĩ

ntplan@uneti.edu.vn

 

2

Phạm Thị Thanh Thủy

Giảng viên

Hóa học

Thạc sĩ

 

3

Trần Thị Tuyết Mai

Giảng viên

Hóa học

Thạc sĩ

 

4

Vũ Thị Nguyệt

Giảng viên

Tâm lý

Tiến sĩ

 

5

Hồ Thị Phương

Giảng viên

Tâm lý

Thạc sĩ

 

6

Nguyễn Duy Tưởng

Giảng viên

Tâm lý

Cử nhân

 

7

Trần Mạnh Toàn

Giảng viên

Pháp luật

Thạc sĩ

 

8

Hà Diệu Hằng

Giảng viên

Pháp luật

Thạc sĩ

 

9

Trần Thị Thu Hằng

Giảng viên

Pháp luật

Thạc sĩ

 

10

Phạm Thị Thúy

Giảng viên

Pháp luật

Thạc sĩ

 

11

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Giảng viên

Pháp luật

Thạc sĩ

 

12

Đặng Thị Thu Hiền

Giảng viên

Pháp luật

Cử nhân

 


3. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Tham gia giảng dạy cho học sinh-sinh viên toàn trường gồm hệ chính quy và không chính quy từ cao đẳng đến đại học.

4. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ THỰC HIỆN

Trong những năm học qua đã kết hợp với các đơn vị khác của nhà trường tham gia các công trình cấp Nhà nước và cấp bộ.

Hàng năm có các công trình nghiên cứu cấp trường được đánh giá cao.

5. THÀNH TÍCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

1. Tập thể: Liên tiếp 10 năm là Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc.

2. Cá nhân: Toàn thể cán bộ, giáo viên trong bộ môn đều đạt chiến sỹ thi đua hoặc lao động tiên tiến.

6. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG TƯƠNG LAI

1. Về đội ngũ cán bộ giảng dạy

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy bằng các hình thức tự học, tự bồi dưỡng, chuyên đề, ngoại khoá, nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học.

2. Về công tác đào tạo

Không ngừng thực hiện cải tiến phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng  theo định hướng người học cùng tham gia, phù hợp với đặc điểm hoạt động giáo dục của nhà trường như: Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, tổ chức xemina, thực hành, học nhóm, tự học, tự nghiên cứu, tham quan học tập...

 

Tin tức
Thông báo