Trang chủ / Hoạt động khoa chuyên môn / Khoa Lý luận chính trị nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2017-2018

Khoa Lý luận chính trị nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2017-2018

Thứ ba, ngày 05/06/2018 1042

Khoa Lý luận chính trị rất quan tâm đến việc nghiên cứu khoa học và coi đây là nhiệm vụ quan trọng của các giảng viên trong khoa. Năm học 2017-2018, Khoa Lý luận Chính trị đã tham gia nhiệt tình vào hoạt động nghiên cứu khoa học bao gồm: đăng ký đề tài khoa học cấp cơ sở, đăng ký hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, đăng ký hội thảo cấp khoa, tham dự các buổi hội thảo trong nước và viết bài báo khoa học. 

     Trong tháng 5/2018, các chủ nhiệm đề tài và các giảng viên khác đã hoàn thành quá trình nghiên cứu khoa học, tham dự hội thảo, hướng dẫn sinh viên, viết bài báo…  đúng thời gian và quy định của nhà trường. 

  Ngày 05/06/2018, thực hiện Quyết định số 250/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp về việc thành lập các hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở, Khoa Lý luận chính trị đã phối hợp với Phòng Quản lý khoa học tổ chức thành công buổi nghiệm thu đề tài của khoa.

  Trong buổi nghiệm thu có sự tham dự của 5 Chủ nhiệm đề tài cơ sở, các thành viên trong khoa và đại diện Phòng Quản lý khoa học. Buổi làm việc đã diễn ra nghiêm túc và sôi nổi. Các chủ nhiệm đề tài đã báo cáo kết quả nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp, trao đổi và trả lời các câu hỏi đặt ra. Do đặc thù của Khoa nên các đề tài cơ sở đều chú trọng vào việc làm sáng tỏ lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và áp dụng vào việc giảng dạy, hướng dẫn cho sinh viên trong nhà trường. Các chủ đề tài cũng rất mong có được sự ủng hộ và phối hợp của các đơn vị khác trong trường như Đoàn, Hội sinh viên để kết quả nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao hơn.

  Hội đồng đã ghi nhận và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu khoa học của các đề tài. Khoa Lý luận Chính trị đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của mình và góp phần vào thành công chung trong nhiệm vụ nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp. Trên cơ sở đó, Trưởng khoa và các thành viên trong khoa cũng tự nhận thấy cần tiếp tục mở rộng hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học trong đơn vị mình.

  Buổi nghiệm thu của Khoa Lý luận chính trị đã diễn ra thành công với sự cố gắng và làm việc nghiêm túc của tất cả các thành viên tham dự.

  Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu ngày 05/06/2018:

  Khoa Lý luận chính trị 

Tin tức
Thông báo