Nghiên cứu khoa học SV

Hội thảo giới thiệu trường Đại học Bách Khoa Hàn Quốc và chương trình đào tạo ngôn ngữ Hàn Quốc của trung tâm Hàn ngữ KPU tại UNETI

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã và đang hoàn thiện để nâng cao chất lượng giáo dục cho sinh viên. Một trong những lĩnh vực không thể thiếu, đó là Hợp tác quốc tế với các trường Đại học lớn trên thế giới để cùng nhau học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và phát triển.

Hội nghị nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên khoa Kế toán năm học 2017-2018

Năm học 2017-2018, Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp có 8 đề tài nghiên cứu khoa học đến từ các nhóm tác giả hiện là sinh viên khóa 8, khóa 9 với đa dạng các đối tượng, phạm vi và nội dung nghiên cứu. Sau một thời gian nghiêm túc thực hiện đề tài, vận dụng các kiến thức được học và phát huy tính sáng tạo trong nghiên cứu, cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của 10 giảng viên trong Khoa, trong ngày 25/05/2018, Khoa Kế toán đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên ở hai cơ sở Hà Nội và Nam Định với sự tham dự của Phòng Quản lý khoa học, các giảng viên và gần 200 sinh viên

Tin tức
Thông báo